Plan lekcji

Na skróty

Staże wakacyjne w Hiszpanii

0741. Zapraszamy chętnych uczniów wszystkich klas trzecich i czwartych technikum do udziału w projekcie w ramach programu Erasmus+ „Kształcenie i szkolenia zawodowe” o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796. W ramach projektu zaplanowane jest odbycie 2-tygodniowego stażu wakacyjnego, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i personalnych uczennic i uczniów ZSM w Krośnie. Oferta zawiera realizację dodatkowych dwutygodniowych staży w Maladze - Hiszpania. Całość projektu jest bezpłatna dla uczniów, wszyscy uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz ubezpieczenie oraz kieszonkowe na własne potrzeby.
Termin realizacji mobilności 03.07.2023 – 14.07.2023.
Ilość miejsc: 15 uczennic/uczniów

2. Regulamin projektu i formularz zgłoszeniowy jest do pobrania w biurze projektu, pokój 025 lub na stronie internetowej szkoły:

Załącznik nr 1 - regulamin projektu
Załącznik nr 2 - formularz rekrutacyjny

 

3. Rekrutacja przebiega w następujących etapach:
1) Wypełniony formularz zgłoszeniowy do projektu należy składać w terminie od 22 lutego do 28 lutego 2023 r. w biurze projektu, pokój 025.
2) Test kompetencji językowych (język angielski) dla kandydatów do uczestnictwa w projekcie odbędzie się 01 marca 2023 r.
3) Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dla kandydatów do uczestnictwa w projekcie odbędzie się 02, 03 marca 2023 r.
4) Ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji 06 marca 2023r.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w rekrutacji !

 

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch