Plan lekcji

Na skróty

Krośnieński Mechanik wygrał projekt na zbudowanie Branżowego Centrum Umiejętności

zajawka Na wniosek środowisk biznesowych oraz Ministra Edukacji i Nauki (obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła konkurs na Branżowe Centra Umiejętności dla wskazanych branż występujących we współczesnej innowacyjnej gospodarki w Polsce. Ośrodków tych w skali kraju ma powstać 120. Krośnieński Zespół Szkół Mechanicznych przy wsparciu władz samorządowych Miasta Krosna przygotował i złożył projekt w branży przemysłu lotniczego o nazwie „Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie". Projekt został złożony jesienią 2023 r. a już 31stycznia 2024 r. Prezydent Miasta Krosna został poinformowany przez FRSE, że komisja konkursowa zaakceptowała projekt budowy BCU przy ZSM w Krośnie w dziedzinie przemysłu lotniczego na kwotę ok. 16 mln. zł. Przedsięwzięcie to dotyczy budowy 1 pawilonu lotniczego oraz modernizacji 1 pawilonu dydaktycznego (budynek A w CKZ) gdzie laboratoria i pracownie z branży szkolenia lotniczego oraz przemysłu lotniczego będą poprzez swoją infrastrukturę dydaktyczną mieć wpływ na organizację szkoleń lotniczych dla młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych zatrudnionych w branży lotniczej i osób poszukujących pracę w przemyśle lotniczym. Projekt swoim zasięgiem ogarnia teren całej Polski. Obecnie szkoła posiada zaplecze lotnicze w postaci laboratoriów lotniczych jak laboratoria: nawigacji, radionawigacji, silników lotniczych, obsługi hangarowej itp. ZSM posiada również dostęp do „lądowiska Iwonicz” o pow. ponad 140 ha gdzie są prowadzone szkolenia lotnicze dla uczniów technikum w oparciu o własną flotę powietrzną oraz inną infrastrukturę dydaktyczną lotniczą. Nowy projekt budowy BCU przy ZSM w Krośnie znacznie rozwinie ofertę edukacyjną dla uczniów technikum oraz dla dorosłych pracowników przedsiębiorstw lotniczych oraz osób chcących związać swoją karierę zawodową z przemysłem lotniczym. W tych zaplanowanych przedsięwzięciach szkoleniowych krośnieński Mechanik wesprą partnerzy wskazani w projekcie jak: Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych, Stowarzyszenie Dolina Lotnicza, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (Krajowa Sekcja Lotnicza), Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Aeroklub Podkarpacki Szkoła Lotnicza w Krośnie.

Funkcjonowanie BCU przy ZSM w Krośnie opierać się będzie na realizacji działań w czterech obszarach: działalność edukacyjno-szkoleniowa, działalność integrująco-wspierająca, działalność innowacyjno-rozwojowa, działalność doradczo-promocyjna. BCU zrealizuje nowy rodzaj i poziom współpracy z instytutami i ośrodkami badawczymi w zakresie rozwoju umiejętności na potrzeby przemysłu lotniczego. Natomiast głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w przemyśle lotniczym w Polsce poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania BCU w branży lotniczej. Projekt składa się z 2 części tj. części remontowo – inwestycyjnej i szkoleniowo – edukacyjnej. Już w najbliższym czasie rozpocznie się część inwestycyjna projektu, która obejmie przebudowę i adaptację istniejących budynków ZSM w Krośnie na potrzeby BCU, zagospodarowanie terenu oraz dostawę niezbędnego wyposażenia. Podstawowy zakres robót budowlanych obejmie:

przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku garażowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek BCU (określany jako budynek „D”), przebudowę istniejącego budynku CKZ w ZSM w część A, która polegać ma na przebudowie dachu budynku pod instalację fotowoltaiczną wraz z jej montażem, modernizację i remont pracowni zawodowych oraz auli w budynku A w CKZ. Zostaną również przeprowadzone prace z nowym zagospodarowaniem terenu w okolicach budynku A i D oraz przy wjeździe do CKZ i BCU.
Po zakończeniu inwestycji na przełomie grudnia 2024 oraz stycznia 2025 rozpoczną się szkolenia w oparciu o nowa infrastrukturę dydaktyczną zakupioną w wyniku projektu gdzie zajęcia szkoleniowe będą prowadzić najlepsi specjaliści, trenerzy wskazywani przez firmy lotnicze w Polsce. Skorzystają również na wysokiej jakości tych szkoleń uczniowie Mechanika, którzy jeszcze lepiej będą przygotowani do krajowego rynku pracy. Zajęcia te będą wsparciem dla obecnych kierunków kształcenia w ZSM w dziedzinach: automatyka i robotyka, mechatronika, mechanika, mechanika i awionika lotnicza. Zakres rzeczowy tych kursów i szkoleń to: podstawy metrologii i obróbki skrawaniem, operator obrabiarek skrawających, wprowadzenie do projektowania CAD/CAM, podstawy obsługi i programowania sterowników PLC, podstawy obsługi i programowania robotów przemysłowych, obsługa dronów i ich wykorzystanie w lotnictwie, EWIS w praktyce warsztatowej, obsługa techniczna agregatów lotniczych, systemy awioniczne statków powietrznych, obsługa techniczna samolotów lekkich, wstęp do metod badań nieniszczących – NDT, technika strukturalnych napraw kompozytowych, ciągła zdatność do lotu – CAMO, system zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie – SMS, obsługa sprzętu lotniczego GSE Ground Service Equipment, naprawy strukturalne – blacharskie, wprowadzenie do GEM FAM, język angielski techniczny w dokumentacji lotniczej. Wszystkie kursy i szkolenia będą się kończyły uzyskaniem certyfikatu uznawanego na rynku pracy. Warto nadmienić, że szkolenia te dla uczestników kursów będą bezpłatne.
Niebawem zostanie zbudowana strona internetowa dla BCU przy Mechaniku i będą tam zamieszczane aktualne informacje zwłaszcza dla organizowanych kursów i szkoleń.

01

02

03

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch