Plan lekcji

Na skróty

Święto Konstytucji 3 Maja

3 majaUchwalona 3 maja 1791 roku przez Sejm Czteroletni Konstytucja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. Przyjmuje się, że uchwalona została jako pierwsza w Europie i druga na świecie. Była uwieńczeniem myśli oświeconej, dziełem wielkich synów polskiej ziemi. Przykładem do naśladowania dla innych narodów.
Po utracie przez Polskę niepodległości przez 123 lata zniewolenia przypominała o polskiej suwerenności. W polskiej tradycji 3 maja jest dniem dumy i radosnego świętowania. Dniem celebrowania naszej świadomości narodowej, której trzeciomajowa konstytucja jest fundamentem. .
Postarajmy się, aby dzisiaj, doceniając osiągnięcia naszych nowatorskich przodków, towarzyszyła nam refleksja nad polską rzeczywistością, ustrojem naszego państwa, określonym przez Konstytucję z 1997 roku. Zwróćmy uwagę na jej filary: wolność słowa, swobody obywatelskie czy też trójpodział władzy, Gwarantują nam one funkcjonowanie państwa świadomego swojej historii, wolnego od wszystkiego co narusza ludzką godność.

Konstytucja 3 Maja powinna być dla nas inspiracją do myślenia o odpowiedzialności za państwo i nasze najbliższe otoczenie. Drogą prowadzącą do zrozumienia jak wielką wartością dla wszystkich pokoleń Polaków była i jest wolna i niepodległa Ojczyzna.
Cytując słowa Konstytucji 3 Maja, żyjmy tak, aby na „błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”.
Więcej o okolicznościach powstawania Konstytucji i jej twórcach w filmie zamieszczonym pod tekstem.

 

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch