Plan lekcji

Na skróty

Nowy Samorząd Uczniowski na nowy rok szkolny

W „Mechaniku” uczniowie poprzez swoje ciało kolegialne tj. Samorząd Uczniowski mogą wpływać na wiele spraw dotyczących życia szkoły. Dobrze jest jeśli inicjatywy wobec tzw. zwykłej codzienności jak i sprawy opiniodawcze są podejmowane przy autentycznym zaangażowaniu uczniów. Nawet ostatnio uczniowie mogli wyrazić swoją opinię na temat dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015, a później w oparciu o tę opinię decyzję podejmował dyrektor zespołu szkół. Już taka opinia wyraźnie pokazuje jak ważne jest stanowisko uczniów, którzy dojeżdżając do szkoły mogą skorzystać z zasad demokracji i opiniować sprawy ważne dla siebie. Trzeba przy tym zaznaczyć, że Samorząd Uczniowski jest podmiotem o charakterze demokratycznym.

Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. W wyniku wyborów, które odbyły się 3 października br. w bibliotece szkolnej wyłonił się skład osób reprezentujących społeczność uczniowską. Swoje głosy oddawali zarówno uczniowie jak i nauczyciele. 

Po komisyjnym przeliczeniu głosów ogłoszono ostateczne wyniki, które przedstawiają się następująco:

Przewodniczący : Michał Dranka
Zastępca : Piotr Kielar
Członkowie : Klaudia Maziarz, Marek Drozd, Krzysztof Inglot, Kacper Zajdel

Serdecznie gratulujemy !

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch