Plan lekcji

Na skróty

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2015r. w piątek o godz. 9.30 w auli szkolnej miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015. Uroczystość poprzedziła ceremonia wprowadzenia sztandaru ZSP nr 3 i odegranie hymnu państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor Bogdan Adamski, który przywitał wszystkich uczestników uroczystość, a także gości zaproszonych tj. Panią Irenę Zielińską - Wiceprezesa Zarządu Fundacji Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel – Ostrowskiej oraz Pana Romana Walczaka – dyrektora Aeroklubu Podkarpackiego – Szkoła Lotnicza w Krośnie. Początek uroczystości został poświęcony podsumowaniu pracy zespołu szkół, gdzie dyrektor B.Adamski pogratulował wszystkim uczniom promocji do klasy programowo wyższej, a także absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy w tym dniu mają odebrać dyplomy ukończenia szkoły. Następnie przedstawiciele absolwentów ZSZ pożegnali sztandar szkoły i skierowali podziękowania do nauczycieli i dyrekcji wręczając im jednocześnie kwiaty. Kolegów kończących ZSZ pożegnał przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, życząc im jednocześnie aby w dalszym życiu osiągnęli sukcesy ale jednocześnie pamiętali o wspólnie spędzonym czasie w „Mechaniku”.

Po tym wystąpieniu głos zabrała Pani Irena Zielińska, która w imieniu Fundacji skierowała podziękowania do dyrektora, nauczycieli i uczniów za zaangażowanie się w Górskie Zawody Balonowe w Krośnie. Obok podziękowań były pamiątkowe dyplomy i koszulki z logo imprezy balonowej. Głos zabrał również Pan Roman Walczak – dyrektor Aeroklubu, który pogratulował uczniom kończącym naukę w klasach lotniczych, którzy ukończyli kurs pilotażowy wykonując przy tym pierwsze samodzielne loty. Następnie dyrektor B.Adamski wraz ze swoimi zastępcami oraz z wychowawcami klas wręczył najlepszym uczniom nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy za najwyższe wyniki w nauce i inne sukcesy w reprezentowaniu ZSP nr 3 a konkursach ponadregionalnych. W tej uroczystości podsumowano również 3-letni projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”, a uczestnicy kursów otrzymali certyfikaty i dyplomy ukończenia tych szkoleń.
Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandaru i przejściem uczniów do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami klas, gdzie mieli otrzymać świadectwa promocyjne do klasy wyższej w Technikum i ZSZ.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch