Plan lekcji

Na skróty

Mechatronik

Mechatronika jest nowoczesnym kierunkiem łączącym wiedzę z mechaniki, elektroniki i informatyki. Czyni on z absolwentów osoby szczególnie poszukiwane przez pracodawców i gwarantujący ciekawą i dobrze płatną pracę.

Według prognozy opublikowanej w 2020 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mechatronika to jeden z najbardziej pożądanych zawodów na, które będzie szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy.

1  2 

 

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

W zawodzie mechatronik nauka odbywa się w systemie trzy letnim. W trakcie nauki wyodrębniono jedną kwalifikacje, po zadaniu których uczeń uzyskuje dyplom.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

• montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
• wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
• obsługi oraz konserwacji układów pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych;
• eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

Dodatkowo uczniowie wybierający zawód mechatronik, mogą uzyskać dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami z zakresu programowania obrabiarek numerycznych, mechatroniki samochodowej, spawalnictwa. Umiejętności pozyskane w trakcie nauki sprawią to że będąc absolwentem staniesz się specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, elektrotechniki, mechaniki, sterowania, automatyki czy robotyki.

3

 4

 

1

 

2

 

MECHATRONIK ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE PRAKTYCZNIE W KAŻDEJ DZIEDZINIE PRZEMYSŁU A SZCZEGÓLNIE W:

• zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych np. linie przemysłowe, roboty, manipulatory itp.,
• firmach instalacyjnych zajmujących się montażem np. alarmów, automatycznych bram garażowych, instalacji fotowoltaicznych, tzw. inteligentnych domów itp.,
• warsztatach naprawczych sprzętu mechatronicznego np. serwisy AGD,
• w specjalistycznych placówkach handlowych,

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Posiadamy nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych z zakresu elektrotechniki i elektroniki, automatyki, mechatroniki samochodowej, urządzeń sterowanych numerycznie. Są to między innymi:

• multimetry, zasilacze, oscyloskopy, analizatory stanów logicznych, multimedialne zastawy edukacyjne (trenażery) , stacje lutownicze,
• stanowiska dydaktyczne z zakresu pneumatyki, elektropneumatyki, sensoryki oraz napędu elektrycznego
• stanowiska dydaktyczne z zakresu programowania sterowników przemysłowych, panele operatorskie, falowniki
• symulatory linii produkcyjnych (manipulatory, taśmociągi),
• drukarka 3D, ploter laserowy, skaner 3D,
• obrabiarki CNC,

Systematycznie rozbudowujemy nasze zaplecze techniczne zgodnie z postępującymi wymaganiami przemysłu (kwota doposażenia na przestrzeni ostatnich lat to ponad 20 mln złotych!). Zajęcia prowadzone w naszej szkole są przez to niezwykle ciekawe i pozwalają doskonale przygotować do przyszłej pracy w zawodzie.

Dodatkowymi atutami przemawiającymi za wyborem zawodu Mechatronik w „Mechaniku” są :

• Posiadamy najnowocześniejsze pracownie (kwota doposażenia na przestrzeni ostatnich lat to ponad 20 mln złotych!)
• Organizujemy płatne staże i praktyki dla uczniów, które odbywają się w firmach zagranicznych na terenie Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec oraz Irlandii;
• Uczniowie „Mechanika” mają możliwość pozyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach bezpłatnych szkoleń i kursów między innymi: kurs mechatroniki samochodowej, prawo jazdy, kurs spawania, kurs operatora obrabiarek CNC, kurs SEP
• Kształcimy w kierunku pokrewnym: Technik Mechatronik - mamy wiec wieloletnie doświadczenie w branżach związanych z najnowocześniejszymi technologiami
• Organizujemy wyjazdy oraz wycieczki do firm z wykorzystujących systemy automatyki
• Doskonale przygotowujemy do egzaminów zewnętrznych przez co możemy się poszczycić wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych
• Podejmujemy współpracę z największymi firmami regionu celem zachowania nieustannego kontaktu z przemysłem

3  4

 

Jesteśmy doskonale przygotowani do kształcenia w zawodzie mechatronik. Mamy odpowiednią bazę pomocy dydaktycznych oraz najnowocześniejsze pracownie (kwota doposażenia na przestrzeni ostatnich lat to ponad 20 mln złotych!) Posiadamy także kadrę o najwyższych kwalifikacjach oraz zaplecze do organizacji praktyk zawodowych.

Zobacz nasze pracownie (link)

„Mechanik” to szkoła z pasją…

Rozwijamy zainteresowana uczniów poprze prowadzenie kółek zainteresowań między innymi kółko robotyki, na którym uczniowie tworzą własne modele robotów zabawek.

 

 

13   5

 

Z uwagi na to, że jesteśmy REGIONALNYM OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM, egzamin zawodowy odbywa się u nas. Po jego zdaniu każdy absolwent uzyskuje dyplom Mechatronika.

W naszej szkole zdobywasz wiedze, którą od razu popierasz praktyką!

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch