Plan lekcji

Na skróty

130 lat Mechanika

0010W dniach 16 - 17 października 2023 r. Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie obchodził jubileusz 130- lecia powołania i działalności. Z tego powodu w pierwszym dniu w sali koncertowej RCKP w Krośnie odbyła się uroczysta gala. W samo południe o godzinie 12.00 spotkali się uczniowie szkoły i ich rodzice, absolwenci, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, emerytowani pracownicy i zaproszeni goście. Na początku tego eventu jubileuszowego na scenie pojawił się Bogdan Adamski – dyrektor ZSM i rozpoczął tę uroczystość od wprowadzenia sztandarów Mechanika z lat 1984, 2004 i 2019. Następnie odegrano i odśpiewano hymn państwowy. Później dyrektor Bogdan Adamski przywitał wszystkich uczestników uroczystości jubileuszowych, a szczególnie zaproszonych gości w osobach: Panią Jolantę Sawicką – Wicewojewodę Podkarpackiego, Pana Jerzego Borcza – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pana Stanisława Fundakowskiego – Podkarpackiego Wicekuratora Oświaty, ks. dr. Andrzeja Chmurę - Prałata i Proboszcza Krośnieńskiej Fary, Pana Prof. dr. hab. Zbigniewa Barabasza – Rektora PANS w Krośnie oraz Panią dr Agnieszkę Wożniak – Prorektora PANS w Krośnie, a także Pana Franciszka Tereszkiewicza – Kanclerza PANS w Krośnie, Pana Zbigniewa Kubita – Przewodniczącego Rady Miasta Krosna wraz z radnymi Rady Miasta Krosna, Pana Bronisława Barana i Pana Tomasza Solińskiego - Zastępców Prezydenta Miasta Krosna wraz z urzędnikami Urzędu Miasta Krosna, Pana Leszka Buryłę – Komendanta KM Policji w Krośnie, Pana Zbigniewa Nowaka – Komendanta Miejskiej PSP w Krośnie, Panią Małgorzatę Szybiak – Wicedyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Pana Andrzeja Dziugana – Wicedyrektora Oddziału PCEN w Krośnie, Pana Wojciecha Tomkiewicza – Prezesa i Wiesława Dymińskiego – Wiceprezesa Automobilklubu Małopolskiego, Panią Katarzynę Bęben – Prezesa Lotnisko Krosno Sp. z o.o., Pana Grzegorza Pająka – Prezesa Aeroklubu Podkarpackiego, Panią Beatę Piasecką – Bawolską – przedstawiciela LOTAMS w Warszawie, dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych Miasta Krosna oraz przedstawicieli firm Doliny Lotniczej i biznesu z Krosna oraz Podkarpacia.

Po przywitaniach rozpoczęła się część przedstawiająca lata minione i obecne szkoły. Prezentację tę rozpoczęto od pokazu filmu o szkole przygotowanego przez TV Obiektyw. Następnie dyrektor Bogdan Adamski przybliżył historię szkoły rozpoczynającą się od roku 1892, a później przez mijające lata przedstawione zostały obrazy z przeszłości szkoły, jej rozwój, różne lokalizacje, problemy, czasy wojen, aż do lat współczesnych. Natomiast spojrzenia bardziej współczesne nawiązywały do rozwoju szkoły, jej przeobrażeń co skutkowało też zmianami nazwy szkoły i powrót do obecnej nazwy, realizowane projekty uwzględniające nowe laboratoria i ich rozbudowę oraz nową infrastrukturę dydaktyczną w kształceniu zawodowym. W tej prezentacji pokazano także nowe wyzwania jak np. współpracę z pracodawcami, praktyki zagraniczne uczniów Erasmus+, sukcesy i osiągnięcia uczniów na szczeblu ogólnopolskim, plany rozwojowe na przyszłość. Następnie Pani Monika Horodyska i Pan Krzysztof Dopart - prowadzący konferencję jubileuszową prezentowali filmy tematyczne, które przedstawiono wszystkim zebranym, a dotyczyły np. wyrażania opinii uczniów a także ich rodziców o szkole oraz opinii absolwentów i rozwój ich kariery po ukończeniu Mechanika. Był też film mówiący o pasjach uczniów na przykładzie rozwoju Muzeum Motoryzacji i działalności Klubu Miłośników Lotnictwa. W innym filmie mówiono o aktywnościach szkoły na różnych poziomach i zakresach tematycznych dotyczących m.in. organizacji Konkursu Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej oraz Krośnieńskiego Festiwalu Nauki i Techniki. Przedstawiono także film o praktykach i stażach uczniowskich w wielu firmach nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem praktyk w firmach UE. Niezwykle interesującym był też film przedstawiający sukcesy uczniów w konkursach na szczeblu ogólnopolskim w branży mechanicznej i motoryzacyjnej gdzie uczniowie Mechanika uzyskiwali pierwsze miejsca oraz tytuł Pierwszej Szkoły Samochodowej w Polsce. Całość prezentacji zamykał film o działalności charytatywnej uczniów w różnych zakresach poczynając od Szlachetnej Paczki, a kończąc na Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tym samym podkreślano, że szkoła nie tylko uczy i przygotowuje do kariery zawodowej każdego ucznia, a później absolwenta. Akcentowano, że to szkoła wychowuje do wartości, empatii dla drugiego człowieka i wartości patriotycznych. Warto też zaznaczyć, że przedstawione filmy tematyczne prezentujące różnorodne obrazy dotyczące szkoły przygotowali uczniowie klasy trzeciej i czwartej technikum tj. Paweł Dereniowski, Michał Mazur, Adrian Jureczko i Oskar Urbanek. To także jest przykładem na różnorodne zainteresowania i zdolności uczniów Mechanika.
Prezentacje filmowe podsumował dyrektor Bogdan Adamski podkreślajac, że prezentowane obrazy to tylko wycinek spraw, którymi żyje szkoła, a zwłaszcza uczniowie bo to dla nich skupia się wszelki wysiłek pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dlatego też nawiązując do 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej i przychylając się do opinii Komisji ds. przydzielania nagród, dyrektor 13 października br. przyznał nagrody pracownikom niepedagogicznym. Natomiast aby móc wręczyć nagrody nauczycielom ZSM, dyrektor zaprosił wicedyrektorów i odczytał listę nauczycieli nagrodzonych za aktywną pracę i wysokie wyniki dydaktyczne w szkole w poprzednim roku szkolnym. Nagrodzeni nauczyciele zostali zaproszeni na scenę do odebrania listów gratulacyjnych, które wręczył dyrektor Bogdan Adamski wraz z wicedyrektorami – Grzegorzem Kuźniarowiczem i Jackiem Kaflem. Nagrodzeni nauczyciele to: Dorota Adamska, Małgorzata Akslar, Angelika Doniek, Krzysztof Dopart, Monika Horodyska, Justyna Jurczak, Jacek Machnik, Urszula Rajchel, Michał Romanowski, Adam Świdrak, Ryszard Tasz, Roman Tyburski, Piotr Warżołek i Grzegorz Wilusz. Następnie dyrektor Bogdan Adamski pogratulował nauczycielom ZSM, którzy w miniony czwartek i piątek tj. 12 – 13 października br. otrzymali w Rzeszowie z rąk Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty nagrody, a są to: Pan Piotr Boś – Nagroda Ministra Edukacji i Nauki oraz Pani Justyna Jurczak – Medal Komisji Edukacji Narodowej. Uczestnicy jubileuszowej konferencji wszystkich nagrodzonych nauczycieli nagrodzili brawami.
Po tej części uroczystości o zabranie głosu zostali zaproszeni goście. Najpierw głos zabrała Pani Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki gratulując szkole rozwoju i sukcesów, a także życząc szkole dalszych lat sukcesów. Do tych życzeń dołączył także Pan Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Następnie głos zabrał Pan Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna oraz Pan Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna. Na ręce dyrektora ZSM zostały złożone gratulacje i życzenia, a w dalszej kolejności Pan Prezydent zaprosił 4 nauczycieli kształcenia zawodowego aby wraz z Przewodniczącym Rady móc im wręczyć nagrody Prezydenta Miasta Krosna z okazji święta KEN. Nagrodzeni nauczyciele to: Pan Marcin Błaż, Pan Jacek Kafel, Pan Grzegorz Kuźniarowicz oraz Pan Roman Szajna. Uczestnicy uroczystości brawami nagrodzili wyróżnionych nauczycieli przez samorząd krośnieński. Następnie głos zabrał Pan Stanisław Fundakowski – Podkarpacki Wicekurator Oświaty. Składając życzenia uczniom i nauczycielom z okazji jubileuszu, Pan Kurator z okazji święta KEN wręczył nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty dyrektorowi ZSM – Bogdanowi Adamskiemu. Uczestnicy konferencji jubileuszowej brawami nagrodzili dyrektora Mechanika za otrzymaną nagrodę. Następnie głos zabrał Pan Rektor prof. Zbigniew Barabasz i Pani Prorektor dr Agnieszka Woźniak z krośnieńskiej PANS gratulując jubileuszu i życząc wielu lat dobrego rozwoju. Do życzeń tych nawiązali także Pani Małgorzata Szybiak – Wicedyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, Pan Andrzej Dziugan – Wicedyrektor Oddziału PCEN w Krośnie, oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Krosna, przekazując na ręce dyrektora Bogdana Adamskiego kwiaty i pamiątkowe listy gratulacyjne.
Po tej części uroczystości zaproszono poczty sztandarowe, które wyprowadziły sztandary ZSM z sali konferencyjnej. Następnie dyrektor Bogdan Adamski zaprosił uczestników konferencji jubileuszowej na drugi dzień uroczystości szkolne, które zaplanowano w budynkach ZSM we wtorek tj. 17 października 2023 r. W tym samym dniu została przygotowana Msza Św. w kościele Farnym w Krośnie, na którą wszyscy również zostali zaproszeni.
Po tych słowach prowadzący konferencję jubileuszową Pani Monika Horodyska i Pan Krzysztof Dopart zaprosili wszystkich zebranych na koncert muzyczny w wykonaniu absolwentów Mechanika. Natomiast po koncercie, wszyscy pracownicy i emerytowani pracownicy ZSM oraz goście zostali zaproszeni do Sali Marmurowej w Krośnie – Turaszówce na bal jubileuszowy.
W drugim dniu jubileuszu w szkole przy ul. Tysiąclecia 5 udostępniono pracownie i laboratoria w ZSM, aulę z pracami dyplomowymi, kroniki szkoły z minionych dziesięcioleci, a także aktualne prace dyplomowe uczniów. Odbyły się także zawody sportowe dla uczczenia jubileuszu szkoły. W tym dniu Mechanik odwiedziło wielu absolwentów, emerytowanych pracowników, a ekspozycje przygotowane przez uczniów cieszyły się dużą popularnością wśród odwiedzających Mechanik.
Wszystkim zaangażowanym uczniom, nauczycielom, przyjaciołom Mechanika bardzo dziękujemy w przygotowanie i przeprowadzenie Jubileuszu w RCKP i szkole.
Pozdrawiamy i zapraszamy na podobny lub ciekawszy jubileusz za 5 lat tj. w 2028 r.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmików prezentowanych na uroczystości 130 lecia, które przygotowali nasi uczniowie:

 

play 1073616 640

 Uczniowie Mechanika o nas...

play 1073616 640  Rodzice uczniów Mechanika onas...
play 1073616 640  Absolwenci Mechanika o nas...
play 1073616 640  Muzeum motoryzacji
play 1073616 640  Szkolny Klub Miłośników Lotnictwa
play 1073616 640  Konkurs Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej
play 1073616 640  Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki
play 1073616 640  Praktyki zagraniczne Erasmus +
play 1073616 640  Olimpiady i konkursy przedmiotowe
play 1073616 640  Działalność wolontariatu

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch